Проучване показва, че пробиотиците могат да намалят симптомите на COVID-19, когато се приемат като профилактика или след заразяване

Проучване показва, че пробиотиците могат да намалят симптомите на COVID-19, когато се приемат като профилактика или след заразяване

Едно от последните рандомизирани клинични проучвания с САЩ доказва, че ежедневната употреба на пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) може да предпази и да се използва като профилактика срещу развитие при излагане на тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARSCoV2).

Ежедневен пробиотик на лактобацилус срещу плацебо при контакти в семейството, изложени на COVID-19 (PROTECT-EHC):
рандомизирано клинично проучване

Наред с широко разпространената употреба на ваксини, допълнителни безопасни, икономически достъпни и бързо приложими стратегии ще бъдат от ключово значение в нашата битка срещу пандемията на COVID-19 причинени от SARS-CoV-2.

Появилите се доказателства показват, че общата чувствителност към инфекциозни агенти може да бъде намалена чрез прием на пробиотици.
По-конкретно, използването на пробиотици може да манипулира чревната микробиота и от своя страна да модулира човешката имунна система и нейните възпалителни реакции.

Последните проучвания доказват, че профилактиката с бактериални видове Lactobacillus може да спре развитието на инфекции на горните и долните дихателни пътища, да подобри резултатите в случаите на пневмония и дори да намали тежестта на сепсис при здрави бебета.

Следователно пробиотиците могат да бъдат широко полезен и нискорисков начин за смекчаване на риска от заболяване от COVID-19, най-вече в региони и области с ниска ваксинация. Сред тях Lactobacillus rhamnosus GG е най-обещаващия, тъй като показва добри резултати в различни клинични проучвания и in vivo пручвания.

Следователно, изследователска група от САЩ, ръководена от д-р Пол Е. Уишмайер и Хелън Танг от Медицинския факултет на университета Дюк, имаше за цел да проучи предполагаемите ползи от ежедневната употреба на Lactobacillus rhamnosus GG при контакти в семейства, изложени на COVID-19.

Рандомизирано, плацебо-контролирано проучване

За да отговорят на изследователския си въпрос, тези изследователи са провели рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо проучване с пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG като профилактика при заразяване с COVID-19.

Те са включили общо 182 лица на възраст над една година, които са имали домашен контакт с наскоро (т.е. по-малко от седем дни) диагноза COVID-19.  Тези участници бяха рандомизирани да приемат ежедневно Lactobacillus rhamnosus GG или плацебо за продължителност от 28 дни. Освен това, техните изпражнения бяха събирани, за да се оцени микробиома.

Хипотезата на проучването беше, че Lactobacillus rhamnosus GG профилактиката ще намали честотата на симптомите, съвместими с COVID-19 в рамките на 28 дни и ще намали броя на потвърдените диагнози на инфекция с COVID-19.

Намаляване на тежестта на симптомите на COVID-19

Следвайки анализа на намерението за лечение, изследователите доказаха, че участниците, които са приемали Lactobacillus rhamnosus GG, са по-малко склонни да развият симптоми до 28-ия ден в сравнение с тези, които са приемали плацебо. Освен това, участниците, приемащи Lactobacillus rhamnosus GG, са имали значително удължено време до появата на симптомите.

Въпреки, че имаше тенденция към намаляване на тежестта на COVID-19 при участниците, приемали Lactobacillus rhamnosus GG, тази констатация не беше статистически значима. Не са установени разлики, свързани с пола, но по-възрастните участници в проучването са по-склонни да съобщават за симптоматично заболяване.

И накрая, анализът на микробиома ясно показа как участниците в проучването, които са получавали Lactobacillus rhamnosus GG имат значително по-голямо изобилие от Lactobacillus rhamnosus в червата си в сравнение с тези, които са получавали само плацебо, във връзка със значителна промяна в общата структура на постоянните чревни микроорганизми.

Микроорганизмите като партньори срещу COVID-19

Lactobacillus bulgaricus bateria

Накратко, тези открития доказват, че пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG осигурява определена защита срещу развитието на инфекция с COVID-19. Неговата стойност е също така в спирането на развитието на симптомите, когато се въведе като профилактика в рамките на седем дни след заразяване.

„Въпреки, че е ограничен в размера на извадката, нашето проучване предполага, че Lactobacillus rhamnosus GG се понася добре и е свързан с удължено време до развитие на инфекция с COVID-19, намалено симптоматично заболяване и промени в структурата на чревната микробиома“, казват авторите на изследването.

„По-нататъшно изследване на Lactobacillus rhamnosus GG пробиотична употреба в по-големи рандомизирани контролирани проучвания е оправдано, включително сравнение на профилактиката преди и след заразяване с Lactobacillus rhamnosus GG при високорискови популации“, подчертават те.

Тези резултати подкрепят идеята, че нашите симбиотични микроорганизми, нашата собствена чревна микрофлора, могат да се разглеждат като незаменими партньори в борбата срещу COVID-19, но също и срещу потенциално други пандемични заболявания в бъдеще.

Пробиотици и последствия от антибиотици
 – Част III

Антибиотик Асоциираната Диария /ААД/ е резултат от промени в състава и функциите на чревната микробиота, възникващи под въздействието на антибиотици, обикновено без да се установяват патогенни агенти. Тези промени намаляват способността за защита на коменсалните микроорганизми спрямо патогенните или дават възможност за свръхрастеж на опортюнистични бактерии. Намаляването на анаеробната флора в дебелото черво нарушава метаболизма на въглехидратите и жлъчните киселини. Понижената въглехидратна ферментация и липсата на късоверижни мастни киселини води до натрупване на т.нар. осмотични вещества с резултат проява на диария. Допълнителни фактори са увреждането на чревната лигавица и на мотилитета на стомашно-чревния тракт – еритромицинът ускорява изпразването на стомаха, амоксицилин/клавуланова киселина стимулира моториката на тънкото черво.

антибиотициЛечението на ААД зависи от клиничната картина и идентифицирането на причинител. Прекратяване на антибиотичната терапия е първа стъпка в лечението. Препоръчва се прилагането на орален рехидратиращ разтвор, но не и на антиперисталтични медикаменти. При всички случаи лечението се извършва от лекар-специалист. Важна е превенцията на ААД, която включва ограничаване на употребата на антибиотици (особено широкоспектърни), когато е възможно. В последните години са публикувани неоспорими научни доказателства за ползите от пробиотиците в такива случаи. Като се има предвид, че антибиотиците променят баланса на чревната микробиота и могат да доведат до растеж на патогенни бактерии, прилагането на пробиотици е привлекателен начин за модулиране на чревната флора и превенция на тези състояния.

Съвременните проучвания показват благоприятния превантивен ефект на пробиотиците спрямо ААД и ги определят като един от подходите за възстановяване на нормална чревна микробиота. Механизмите им на действие са разнообразни, а ефектите са специфични и щамово-зависими. Ето защо ефикасността и безопасността на всеки щам трябва да бъдат установени и доказани в контролирани клиничини проучвания. Недопустимо е екстраполирането на ефектите на един пробиотичен щам към други пробиотични миркоорганизми. Освен това, препоръките за избор на продукт включват и сигурен производител, който осъществява регулиран контрол върху всички фактори, включително производствения процес, състава и произхода на пробиотичните щамове.

Пробиотиците се използват като първична или вторична профилактика на нежеланите реакции от антибиотичното лечение. Те могат да бъдат по-ефективни, когато се прилагат по време на целия период на прием на антибиотици. От гледна точка на безопасност се препоръчва предпазливото им приложение при имунокомпрометирани пациенти, при наличие на клапно протезиране и централен венозен път, както и при такива в напреднала възраст.

Пробиотици и последствия от антибиотици – част II

Влиянието на антибиотиците върху чревната микробиота включва  ефекти върху развитието и функционирането на имунната система. Те се отнасят главно до намалена устойчивост спрямо инфекции или имунен дисбаланс, което може да доведе до атопично, възпалително или автоимунно заболяване.  Уврежда се и т. нар. колонизационна резистентност, феномен на чревната микробиота, осигуряващ защита срещу патогени. Развитието на тези неблагоприятни ефекти върху състава и функциите на чревната микробиота води до повишена чувствителност към чревни инфекции. Една от най-честите нежелани реакции на антибиотичното лечение е т.нар. антибиотик-асоциирана диария (ААД).

ААД протича с профузна водниста диария и общи симптоми. Води до тежки усложнения като токсичен мегаколон, перфорация и шок. ААД може да се прояви още по време на антибиотичната терапия, както и 2 до 8 седмици след преустановяването ѝ. Рецидивираща ААД се развива в около 15-60% от пациентите.

Рисковите фактори за възникване на ААД са няколко вида и са свързани с характеристиките на антибиотичния продукт, на организма, на патогенните агенти и с процедури, нарушаващи нормалната чревна микробиота.

Предизвиканите от антибиотика промени зависят от неговия клас и спектър на действие, дозировката и продължителността на приема му, начинът на приложение и фармакологичните му свойства. Рискът от ААД е най-голям при лечение с широко-спектърни антибиотици, особено такива, които въздействат на анаеробните бактерии, доминиращи в човешката чревна микробиота. Функциите на тези бактерии са от голямо значение за организма, като например производството на късоверижни мастни киселини. 

Най-често и с по-висок риск за развитие на ААД се наблюдава при лечение с ампицилин/амоксицилин, цефалоспорини и клиндамицин. Важен е и начинът на приложение – пероралните антибиотици по-често са свързани с диария, отколкото тези с парентерално приложение. Значение има и степента на усвояването им в дебелото черво – ниската степен съответства на висок риск от ААД.

Рисковите фактори от страна на пациента включват нарушения в имунитета, оперативни интервенции, наличие на основни и тежки заболявания. Възрастта също има значение – най-висок риск от ААД се наблюдава при деца под 6-години и възрастни над 65 години. Особено внимание заслужават ефектите на широкоспектърните антибиотици върху чревната микробиота на новородените и кърмачетата. Ранното им приложение намалява разнообразието и променя състава на бебешката микробна екосистема, като се редуцират Bifidobacterium за сметка на повишени Proteobacteria. Същите изменения в чревната микробиота се наблюдават при нелекувани бебета, но родени от майки, приемали антибиотици по време на бременността. Рисков фактор за ААД е и наличието на съпътстващи заболявания (коморбидност). 

За да не се стигне до това състояние ни помагат пробиотиците.

Пробиотиците са храни и продукти, съдържащи жизнеспособни организми, които възстановяват микробиотата.

Как да идентифицираме качествено съдържание – on-line проучвания за пробиотици

Скорошно проучване заключава, че информацията за пробиотици в Google би могло да не е съвсем акуратна. След въвеждане на термина ‘пробиотици’ в Google, учените анализирали 150 web страници и установили много търговски сайтове, които предоставят неточна информация и не включват високо-качествени изследвания. Това не е изненада, тъй като проучванията на пробиотици (както и техния пазар) се увеличават – сега има много и различни пробиотични брандове, а публикуваните в PubMed проучвания са над 6500. Ето защо, има много повече web съдържание на тази тема под формата на блогове, форуми, търговски сайтове и статии. Както се случва с много популярни теми, част от on-line съдържанието е с високо качество, но голямата част – не е!

Как можете да разберете дали съдържанието на публикацията е с добро качество и научно коректно?

– Няколко съвета, които ще ви помогнат да идентифицирате качественото съдържание:

1. Кой е авторът – каква е неговата квалификация?

Ако авторът не е квалифициран експерт, едва ли съдържанието заслужава доверие. Уверете се, че автора е експерт в тази област. Творческият екип на ADM Protexin включва квалифицирани лица от областта, както и водещи световни учени и изследователи.

2. Търговски ли е уеб сайтът?

Някои търговски сайтове могат да показват пристрастия и да отправят ненаучни твърдения с цел продажба на продукти. От това не следва, че комерсиалният сайт съдържа подвеждащо съдържание, но когато разглеждате информацията винаги е добре да знаете откъде идва тя. Ако четете за пробиотиците и за значението им за здравето, просто отделете малко време и прецените дали текстът е пълен с търговски връзки, снимки на продукти и призиви за действие с молба да кликнете и закупите! Това може да навежда на мисълта, че информацията е насочена изцяло да продава, а не да обучава. 

ADM Protexin е производител на много продукти, но освен, че са резултат на научни разработки, техните действия и ефекти са доказани в многобройни клинични проучвания. Този образователен ресурс, заедно с публикациите на институциите, на които компанията е член, се предоставя като непредубедена информация за пробиотиците и пребиотиците.

3. За всичко ли са подходящи пробиотиците?

Има ситуации, при които приемът на добавка (или лекарство) не е подходящ. Въпреки че, обикновено се считат за безопасни, има обстоятелства, при които би трябвало да се консултирате със своя лекар преди да приемате пробиотици – например, при наличие на сериозни здравословни проблеми или при предстояща хирургична операция. Изследователи отбелязват, че не ВИНАГИ пробиотиците са безопасни (напр. Мишел Голдман цитира някои случаи, когато те са неподходящи за имунодефицитни лица, включително новородени с много ниско тегло при раждане). Затова бъдете предпазливи към твърдения, че конкретен пробиотик (или наистина всеки продукт!) няма странични ефекти, полезен е за всичко и/или е подходящ за абсолютно всички.

4. Какъв тип проучване е посочено? Не всички са еднакви!

Изследване на резултатите от Google, съвсем правилно анализира вида на проучванията, посочени в много сайтове. Изследователите откриват, че много от тях, посочени на уебсайтовете за пробиотици, са „in vitro“. Този тип изследвания могат да бъдат добро начало и могат да представляват интерес, ако няма клинични (при хора) проучвания, напр.в много нишова за здравето област. Но, когато търсите надеждни източници, изберете клинични изпитвания тип „златен стандарт“ (контролирани и слепи) при хора, и то включващи голям брой участници.

Те помагат да се намали риска от пристрастни и случайни резултати, много по-надеждни са от проучванията върху животни и предоставят по-ценни данни.

5. Търсете реномиран бранд!

За да намерите утвърдена и надеждна марка, консултирайте се със специалист или в аптека, не забравяйте да потърсите информация и отзиви онлайн.

В заключение, една от добрите гледни точки на изследване, публикувано във Frontiers in Medicine е, че винаги е важно да мислим за източника на информация. И не вярвайте на всичко, което четете в Google!

Референции:
1  Neunez et al., (2020). ‘Online Information on Probiotics: Does it Match Scientific Evidence?’ Fron. Med., doi.org/10.3389/fmed.2019.00296
2  McFarland LV., (2006). Meta-analysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhoea and the treatment of Clostridium difficile disease. American Journal of Gastroenterology. 101: 812-822
3  McFarland LV et al., (2010). Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. World Journal of Gastroenterology. 16 (18): 2202-2222
4  Beerepoot et al., (2012). ‘Lactobacilli vs antibiotics to prevent urinary tract infections: a randomized, double-blind, noninferiority trial in postmenopausal women’. Arch. Intern. Med. 172 (9): 704-12.
5  Anukam et al., (2006). Augmentation of antimicrobial metronidazole therapy of bacterial vaginosis with oral probiotic L. rhamnosus Gr-1 and L. reuteri RC-14: a randomised, double blind and placebo-controlled trial. Microbes Infect. 8 (6): 1450-4
6  Saha L. (2014). Irritable bowel syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment, and evidence-based medicine. World journal of gastroenterology, 20(22), 6759–6773. doi:10.3748/wjg.v20.i22.6759

Пробиотици и последствия от антибиотици

Част 1

В последните години сме свидетели на огромния интерес към чревната микробиота и значението и за основни жизнени функции като храносмилане, енергиен метаболизъм и възпаление. Въздействието на миркобиотата върху човешкия организъм се осъществява чрез модулиране на множество имунни, нервни и ендокринни пътища. Съставът и разнообразието на чревната екосистема осигуряват определено ниво на устойчивост на организма спрямо външни въздействия, но самите микроорганизми могат да бъдат нарушени под влияние на различни причини.

Антибиотиците са един от основните фактори, които нарушават микробиотата. Нарушавайки микробиотата те причиняват дисбиоза /дисбактериоза/ и нежелани лекарствени ефекти върху човешкото здраве.

Антибиотик (от старогръцки: ντί – „срещу“, и βίος – „живот“) е вещество или съединение с подчертан биологичен ефект. Използва се за унищожаване или забавяне растежа на микроорганизми, като бактерии, гъби и други. Терминът „антибиоза“, означаващ буквално „срещу живота“ описва действието на първите антибактериални препарати, които използват антимикробните свойства на химични вещества, продуцирани от микроорганизми.  С други думи, както казва Луи Пастьор,  е „използван антагонизмът, наблюдаван между различни бактерии, който може би предлага най-голямата надежда за лечение“. С откритието на пеницилина от Александър Флеминг започва т. нар. „антибиотична революция“, а след Втората световна война антимикробните средства се превръщат в крайъгълен камък в медицината. Те променят естествения ход на инфекциозните заболявания и спасяват милиони човешки животи. Но широкото им приложение води до бързо увеличаваща се антибиотичната резистентност, която е израз на естествена адаптивна реакция на бактериите спрямо антимикробните продукти. Тревожен факт е, че не само чревната микробиота на възрастните, но и тази на децата е резервоар на резистентност.

Друг резултат от прекомерната употреба на антибиотици е унищожаването на огромен брой микроорганизми. Антибиотиците променят състава, разнообразието и функциите на чревната микробиота. Тези ефекти могат да настъпят едва в първите 3 дни от началото на лечението. Благодарение на издръжливостта си, чревните микроорганизми възстановяват в известна степен състава си след спирането на антибиотика. Според последните проучвания, обаче, това не се случва в пълен размер. Неблагоприятните ефекти от антибиотичното приложение могат да бъдат директни и индиректни. Някои може да са с дълготрайни вредни последици за организма. Развиващата се дисбиоза включва промени в таксономичното разнообразие и нарушения в основните жизнени функции на микробиотата като храносмилане, синтеза на витамини, защитата срещу патогени. 

Пробиотиците се използват като първична или вторична профилактика на нежеланите реакции от антибиотичното лечение. Те могат да бъдат по-ефективни, когато се прилагат по време на целия период на прием на антибиотици. 

Здраво сърце в пандемия

Здраво сърце в пандемия

В период на пандемия вниманието е изместено към вируса. Коронавирусът и как да се предпазим от него поглъща цялото ни внимание. Мислим само за него и забравяме, че хората със сърдечно-съдови заболявания са най-застрашената група за Covid 19.
Сърдечно съдовите заболявания са една от водещите причини за смъртност в световен мащаб. В България данните сочат, че на всеки 3 човека, 2 почиват от сърдечно-съдови заболявания.

Медицината разполага с точни и ясни познания за рисковите фактори. Те се разделят на 2 основни групи: Контролируеми и неконтролируеми.
Неконтролируеми са фактори, като:

 • Възраст
 • Пол
 • Наследственост

Тези фактори не могат да бъдат контролирани, но наличието им при определени хора повишава техния риск.
Рисковите фактори, които могат да бъдат контролирани са:

Доброто познаване на рисковите фактори дава възможност всеки да проведе и предприеме профилактични мерки.
Ако вашият лекар диагностицира високо кръвно налягане, може да бъде предписано лечение, упражнения и диета. И задължително трябва да се държи под контрол. Домашното измерване на кръвното налягане е едно от задълженията на този вид пациенти.

Умерената енергична дейност е перфектният начин да се намали риска от сърдечни заболявания. Упражненията като ходене, танци, грижа в градината, дори и досадната домакинската работа за общо 30 мин. на ден може да помогне за здравето на вашето сърце.
Американската кардиологична асоциация препоръчва от 30 до 60 минути дневна енергична физическа активност за здраво сърце и добър тонус на белия дроб.

Наднорменото тегло и затлъстяването особено в областта на талията представлява сериозен риск за високо кръвно налягане, високи нива на холестерола, високи триглицериди, диабет и сърдечно-съдови проблеми.

Профилактиката и взимането на навременни мерки винаги води до правилна грижа и управление на всякакъв вид здравословни заплахи, било то вирус или сърдечно-съдови заболявания.

Имунната система – какво трябва да знаем?

Имунната система е много сложна система, в която многобройни молекули, клетки органи и тъкани работят в синхрон заедно, за да предпазят собствения организъм. Трудно е да бъде повлияна чрез специфичен начин на хранене на отделни вещества, но има микронутриенти, които играят много решаваща роля за отбранителните сили на имунната система:

 • Аминокиселини
 • Желязо
 • Цинк
 • Селен
 • Витамините А, C, Е, В6, В12 И D
 • Фолиева киселина
 • Пробиотици

Липсата на някои микронутриенти, като Витамин С и Цинк, може да доведе до повишена податливост към инфекции.
Комбинацията Витамин С и Цинк се препоръчват за лечение на различни по тежест случаи с COVID-19. Австралийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивни грижи е включило тези два витамина в Гайдлайна си за лечение на  COVID-19.
Двата микроелемента засилват имунитета и стимулират производството на антитела.

Витамин С, Цинк и Витамин D повлияват имунния отговор и прием на тези вещества в комбинация трябва да бъде част от профилактиката или лечението на COVID-19. Това твърдение е доказано в многобройни медицински проучвания и в публикации на Cleveland Jornal of Medicine, 08.2020.

Ще разгледаме по-подробно някои от най-ценните витамини за профилактика и лечение на бича на днешния ден:

Аскорбинова киселина (Витамин С)
Витамин С функционира като антиоксидант за обезвреждане на свободните радикали. Огромен брой клинични проучвания доказват повлияването на имунната система. Витамин Ц намалява податливостта към респираторни инфекции и пневмония. Намалява продължителността на заболяването.

Цинк
Цинкът играе важна роля в производството на антитела и бели кръвни клетки. Той има доказаното свойство да се намесва в биологията на коронавируса. Когато повишим вътреклетъчните концентрации на цинк се инхибира активността на вирусната РНК полимераза и репликацията на вируса в in vitro и клетъчен културен модел на тежък респираторен синдром на коронавирус-1(SARS-CoV-1).
Цинкът играе главна роля в имунната функция и притежава потенциал да намали репликацията на коронавируса.

Освен това цинкът допринася за нормален метаболизъм на въглехидратите и мастните киселини, подпомага нормалната когнитивна функция и поддържането на нормалното състояние на костите, кожата, косата и ноктите.

Селен
Селенът е мощен антиоксидант, който има уникалната способност да предпазва организма от инфекции.

Не на последно място искаме да ви обърнем внимание на уникална комбинация от пробиотични щамове и лизозим.
Пробиотиците играят изключително важна роля в имунната защита на организма, но има специални щамове открити и разработени в посока профилактика и лечение на инфекции в устната кухина. Щамове, които не допускат вирусите да се развият още в устната кухина – L.delbrueckii LE и L.rhamnosus LB3. И по този начин ни профилактират и предпазват от вируси и бактерии.

Как да се предпазим от настинка, грип или вирусна инфекция?

Настинка, грип или вирусна инфекция? Еднакви симптоми, еднакви оплаквания, еднакъв страх, а в това време е на лице и паника. Как да се защитим?

Всички вируси влизат през устата или носа. Да така е дори и най-страшния бич за тази година COVID 19 е вирус, който се разпространява като всяка респираторна болест. Въздушно капков път – това е начина да се заразим. Попадайки в устната кухина заразени въздушни капчици от кашляне, кихане или говорене тръгват стремглаво надолу.

Какво може да направим?
Да защитим устната кухина, да се погрижим вирусите да бъдат обезвредени и унищожени още при попадането в нашата уста. Да подготвим устната кухина, така, че вирусите изобщо да не могат да попаднат в нея или, ако попаднат да бъдат премахнати.

Сигурният начин за защита на устната кухина и борба с вируси и бактерии вече може да се намери и в нашата страна България. Клинично доказан, тестван от години в едни от най-големите УНГ клиники в света е продукта Provopaine®*9 tab /Провопейн/.

Какво представлява Provopaine®*9 tab?
Уникална комбинация от пробиотични щамове и лизозим.
Provopaine® *9 tab има незабавно локално действие в горните дихателни пътища! Активира имунната защита на организма, намалява броя на патогенните микроорганизми, т.е. на вирусите и бактериите попаднали в устната кухина и предотвратява тяхното задържане.
Това е най-важния механизъм, който може да ни защити!
Подготвена и активирана имунна защита и директно унищожаване да вируса!

Как действа Provopaine®*9 tab?
Provopaine® *9 tab съдържа 5 основни пробиотични щама: Lactobacillus rhamnosus LB3, Lactobacillus delbrueckii LE, Lactobocillus plantarum LM, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum.

Пробиотичните щамове в Provopine®*9 tab:

 • Увеличават локалната имунна защита на устната кухина
 • Проявяват висока антагонистична активност /не приемат/ спрямо вирусите и други патогени
 • Създават механична преграда за захващане на вируси и други микроорганизми върху лигавицата в устната кухина
 • Подобряват и чревния баланс
 • Намаляват нуждата от употреба на антибиотици

Всичките тези действия на пробиотичните щамове в продукта са клинично доказани в редица клинични проучвания в продължение на години.
L. delbrueckii LE и L. rhamnosus LB3 демонстрират високи нива на антагонистична активност спрямо микробите, които най-често се срещат при инфекции в горно дихателните пътища. Показват също така висока степен на адхезия към лигавицата на горно-дихателните пътища, увеличават броя на сливичните клетки, произвеждащи IgA, както и повишават активността на естествените цитотоксични сливични клетки и увеличават брой на сливиците с повърхностни антигени CD25 и CD56.

Всички клинично доказани действия на Provopaine® *9 tab показват надеждността и ефективността на продукта за борбата срещу вируси и бактерии.

Лизозимът в Provopaine® *9 tab е уникалната съставка, която унищожава вирусите и бактериите при навлизане в устната кухина. Това е ензим, който се съдържа и в нашата слюнка и сълзи. Притежава изключително силно антимикробни, противогъбични и антибактериални свойства.

Provopaine® *9 tab е една доказана и надеждна защита срещу вируси, бактерии и гъби. Щит срещу всички патогени, които попадат в устната кухина.

Provopaine® *9 tab се приема от 3 до 6 дни по 1 таблетка 3 пъти на ден. Таблетката се смуче с много приятен вкус на цариградско грозде. Гарантира сигурна защита на устната кухина от вируси!

Терапията с Provopine® *9 tab може да се повтаря всеки месец. Продуктът може да бъде приеман и непрекъснато при усложнена епидемиологична обстановка. Няма противопоказания и е подходящ за възрастни и деца над 4 години.

Add to cart