Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Ние екипът на Velinoff Pharma Ltd, velinoff.com, знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да предоставим яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни. Тези Правила за поверителност се отнасят за всяко устройство, уеб сайт, платформи за обслужване на клиенти или други онлайн приложения на velinoff.com, фейсбук страницата ни  https://www.facebook.com/CholBiomex3
което се позовава на или свързва с Правилата (наричани „Продажби“ или „Услуги”). Настоящите Правила за поверителност са в сила, без значение
дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство
в домашен уред или друго устройство за достъп до нашите Продажби или Услуги.

Информация, която събираме

Събираме различни видове информация във връзка с Услугите, включително:
– информация, която ни предоставяте директно;
– информация, която събираме за използването от Ваша страна на нашите Услуги;
– информация, която получаваме от източници – трети лица.
Може също да поискаме отделно Вашето съгласие за събиране на информация или отделно да Ви уведомим за начина, по който събираме Ваши лични данни, ако той не е описан в настоящите Правила за поверителност, съобразно необходимото за определени допълнителни услуги.

Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор
Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, попълвайки формуляр за поръчка на продукти и/или услуги на velinoff.com или фейсбук страницата ни
https://www.facebook.com/CholBiomex3 (напр. през формите за поръчки в
сайта или по имейл).

 Използваме предоставените данни, за да:
– обработваме Вашите запитвания;
– осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;
– осъществяваме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви;
– извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно
отчитане.

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:
– Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес
на електронна поща.
– Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.
Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 10 години, освен ако не
сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от по-нататъшно получаване на информационни бюлетини, рекламни и търговски съобщения, като използвате специално предвидения за това линк в бюлетина или изпратите съобщение на следния имейл адрес: r.velinova@velinoff.com
За целите на съхранението и обработването на тези данни, те се предоставят на трети лица – обработващи лични данни и по-конкретно – софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Използване и споделяне на информацията
Ние използване информацията, която събираме, също и:
– за да предоставяме заявените от Вас Поръчки или Услуги;
– за да разберем по какъв начин използвате Услугите, което ще ни позволи да подобрим работата с тях;
– за да разберем по-добре клиентите си, за да можем да им предложим най-подходящите продукти, услуги и начин на работа
– да предоставяме персонализирано съдържание и реклами с отделното Ви съгласие, където се налага.
Възможно е да споделяме информацията Ви със следните лица:
– Филиали – фирмите, които са притежавани или контролирани от Velinoff Pharma Ltd
– Бизнес партньори – доверени фирми, които може да предоставят информация за продукти и услуги, които може да харесвате – ако сте дали отделно своето съгласие.
– Доставчици на услуги – фирми или физически лица, които предоставят услуги на или от името Velinoff Pharma Ltd
– Правоприлагащите органи – когато сме задължени да направим това или когато трябва да защитим Velinoff Pharma Ltd и нашите потребители.

Права на субектите на данните Вие имате право по всяко време да:
– поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;
– поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
– поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
– оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на Velinoff Pharma Ltd България, както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;
– възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
– поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;
За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: r.velinova@velinoff.com

Допълнителна информация за конкретни продукти и услуги
Докато тези Правила за поверителност се отнасят за всички наши Продажби и Услуги, ще Ви предоставяме и някои конкретни допълнения относно поверителността, съдържащи допълнителна информация за нашите практики във връзка с конкретни други Услуги, където това е необходимо. Тези допълнения се прилагат към използването от ваша страна на Услугите, за които се отнасят.

Свържете се с нас на нашите телефони
+359 897 88 44 30
+359 897 88 44 38