Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за пазаруване по електронен път от Интернет страницата www.velinoff.com на „Velinoff Pharma” ЕООД.

1.Предмет на Общите условия
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Velinoff Pharma” ЕООД, със седалище : гр. София, ул.“Хубавка” № 11, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205349709, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.velinoff.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

2. Регистрация
Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят оставя своя телефон за контакт. В регистрационната форма допълнио се посочват коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес за доставяне на поръчката.

3. Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

4. Условия за поръчка на стоки

Доставката на стоки от чрез онлайн магазина www.velinoff.com става след направена поръчка за доставка на стока и потвържение по телефон. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на онлайн магазина www.velinoff.com задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. „Velinoff Pharma“ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.velinoff.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на онлайн магазина www.velinoff.com е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 17:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

5.Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.velinoff.com е два работни дни.

Доставка в рамките на Република България:

  • за поръчки над 60 лв. е безплатна;
  • за поръчки под 60 лв. е 5 лв.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на онлайн магазина www.velinoff.com е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

6.Условия и начини на плащане

Наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

Банкова сметка
Плащане по банков път става след допълнителна уговорка с Клиента. Velinoff Pharma ще изпрати допълнително банкова сметка за превода.

7. Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която „Velinoff Pharma” ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

8. Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.velinoff.com в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка – оригинална опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него.
В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефоните за контакти на „Velinoff Pharma”ЕООД .
Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на Клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата онлайн магазина www.velinoff.com. www.velinoff.com е собственост на „Velinoff Pharma” ЕООД, представлявано от Атанаска Иванова; ЕИК:205349709 със седалище в град София и адрес на управление: гр. София, ул. „Хубавка“ 11.
За контакт: r.velinova@velinoff.com,тел. +359 897 88 44 30

Със зареждане на www.velinoff.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.velinoff.com.Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.velinoff.com, е собственост на „Velinoff Pharma” ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.velinoff.com, без изричното писмено съгласие на „Velinoff Pharma” ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.velinoff.com, за своя лична употреба. Посещението и разглеждането на www.velinoff.com, не изисква регистрация от потребителите.

Със зареждане на www.velinoff.com, потребителят се съгласява, че „Velinoff.Pharma“ ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра на www.velinoff.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.velinoff.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия. „Velinoff Pharma” EООД събира и обработва лични данни само за обработка и изпълнение на доставките.

Потребителят изрично се съгласява, че www.velinoff.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.velinoff.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на www.velinoff.com.

Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.velinoff.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.velinoff.com. www.velinoff.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.velinoff.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на www.velinoff.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: r.velinoff@velinoff.com .

Цените на стоките и услугите, описани на www.velinoff.com, са с ДДС. www.velinoff.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

„Velinoff Pharma“ ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.velinoff.com или свързаните и предоставяни чрез www.velinoff.com услуги. Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.velinoff.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.velinoff.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. www.velinoff.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица.

При зареждане на такива Интернет страници чрез www.velinoff.com, потребителят се съгласява и приема, че „Velinoff Pharma“ ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.velinoff.com по никакъв начин не означава, че „Velinoff Pharma“ ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.velinoff.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

„Velinoff Pharma има право по всяко време да променя съдържанието на www.velinoff.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.velinoff.com се публикуват на www.velinoff.com и са достъпни за всички потребители.

Публикуване на коментари и участие във форуми на www.velinoff.com може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на „Velinoff Pharma“ ЕООД и съдържанието на www.velinoff.com. За публикуване на коментари на www.velinoff.com може да изисква регистрация на потребителите.

Потребителите на www.velinoff.com се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на „Velinoff Pharma“ ЕООД или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. „Velinoff Pharma“ ЕООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на www.velinoff.com в нарушение на правилата по предходното изречение. „Velinoff Pharma“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на www.velinoff.com.

„Velinoff Pharma“ ЕООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство. С публикуването на коментар или мнение на www.velinoff.com, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.