Slider

Velinoff Pharma Ltd e фирма основaна през 2018 година като фармацевтична маркетингова компания

Velinoff Pharma Ltd е ексклузивен представител на фармацевтични компании развиващи дейност в най-прогресивните области на биотехнологиите.

Основаната посока са биотехнологичните иновации и терапии, засягащи както големи групи от населението и традиционни социално значими заболявания, така и терапии насочени към преодоляване на индивидуални състояния.
Продуктите предлагат пълноценна превенция, постоянен контрол и най-ефективно лечение на хронични заболявания като затлъстяване, хиперхолестеролемия, липидни профили и диабет.

Целта на фирмата е да представи на българския пазар най-иновативните продукти за фармако-клинична грижа. Всички те са официално одобрени за употреба от Европейската медицинска академия / EMA/ и американската агенция по храни и лекарства /FDA/.
Продуктите представени от Velinoff Pharma се предлагат на най-развитите фармацевтични пазари по света.

Velinoff Pharma предоставя възможността на хората с техния личен избор или по лекарска препоръка да се възползват от най-съвременните лечения за бързо възстановяване на своето здраве, качество на живот и контрол върху състояния, съставляващи над 60% от причините за смъртност в България и по света.

Партньори