Пробиотици и последствия от антибиотици – Какво е ААД?

Употребата на антибиотици може да причини сериозни проблеми с чревната микробиота, като снижаване устойчивостта на организма ни към инфекции и дисбаланс в имунната система. Това може да доведе до атопични, възпалителни или автоимунни заболявания. Освен това, антибиотиците могат да увредят колонизационната резистентност, която е отговорна за защитата на нашите тела срещу патогени. В резултат на това, организмът може да се превърне в по-лесна жертва на чревни инфекции.

Пробиотици и последствия от антибиотици - Какво е ААД?

Често, след употребата на антибиотици може да се появи сериозна форма на диария, наречена антибиотик-асоциирана диария (ААД). Тази форма на диария се характеризира с интензивна, профузна и водниста диария и може да доведе до сериозни здравословни усложнения като токсичен мегаколон, перфорация и шок. ААД може да се появи по време на антибиотичната терапия, както и две до осем седмици след приключването й. Рецидивираща форма на ААД се развива при около 15-60% от пациентите.

Съществуват няколко рискови фактора, които могат да допринесат за появата на ААД, като например характеристиките на антибиотичния продукт, организма на пациента, патогенните агенти и процедури, които могат да нарушат нормалната микробна екосистема на червата.

Предизвиканите от антибиотика промени зависят от неговия клас и спектър на действие, дозировката и продължителността на приема му, начинът на приложение и фармакологичните му свойства. Рискът от ААД е най-голям при лечение с широко-спектърни антибиотици, особено такива, които въздействат на анаеробните бактерии, доминиращи в човешката чревна микробиота. Функциите на тези бактерии са от голямо значение за организма, като например производството на късоверижни мастни киселини.

Най-често и с по-висок риск за развитие на ААД се наблюдава при лечение с ампицилин/амоксицилин, цефалоспорини и клиндамицин. Пероралните (прилагани през устата) антибиотици имат по-голям риск за нарушаване на микробната екосистема в червата и за поява на ААД, отколкото тези с парентерално (не през устата) приложение. Значение има и степента на усвояването им в дебелото черво – ниската степен на усвояване, съответства на висок риск от ААД.

Рисковите фактори от страна на пациента включват нарушения в имунитета, оперативни интервенции, наличие на придружаващи заболявания и други. Възрастта също има значение – най-висок риск от ААД се наблюдава при деца под 6-години и възрастни над 65 години. Особено внимание заслужават ефектите на широкоспектърните антибиотици върху чревната микробиота на новородените и кърмачетата. Ранното им приложение намалява разнообразието и променя състава на бебешката микробна екосистема, като се редуцират Bifidobacterium за сметка на повишени Proteobacteria. Същите изменения в чревната микробиота се наблюдават при нелекувани бебета, но родени от майки, приемали антибиотици по време на бременността. Рисков фактор за ААД е и наличието на съпътстващи заболявания (коморбидност).

Най-добрият начин да се избегне появата на тези усложнения и да се възстанови здравето на микробната ни екосистема е се използват пробиотици. Тези хранителни добавки съдържат жизнеспособни микроорганизми, които могат да заздравят чревната микробиота и да намалят значително риска от ААД.

Пробиотици и последствия от антибиотици - Какво е ААД?

Пробиотиците са важен инструмент в борбата с нежеланите реакции от антибиотичното лечение. Те могат да се използват като първична или вторична профилактика, като по този начин могат да предотвратят нарушенията на баланса на микробита, които възникват при употреба на антибиотици. Пробиотиците са по-ефективни, когато се прилагат по време на целия период на лечение с антибиотици, за да се осигури по-добра защита срещу нежелани реакции.

Bio-Kult е пробиотична добавка, разработена от водещи експерти в областта на чревното здраве. Тя е предназначена да осигури оптимална подкрепа за баланса на чревните бактерии, като спомага за поддържането на здрава храносмилателна система. Bio-Kult съдържа 14 различни щама полезни бактерии, включително 3 от най-изследваните пробиотични щамове: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum. Тези щамове полезни бактерии могат да помогнат за възстановяване на баланса в чревния микробиом, който е от съществено значение за оптималното здраве и благополучие.

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС!

GutChat е инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който осигурява лесен достъп до обширна база данни с надеждна информация от рецензирани изследвания, свързани с чревното здраве.
Вече можете да задавате вашите въпроси относно здравето на червата и да получите отговор.
www.injoy.bio/gutchat