Статино-асоциирана миопатия в клиничната практика

Резултати от проучването на DAMA

Миопатия е заболяване на мускулните влакна, появяващо се като мускулна слабост, намаляване активността на мускулите, тонуса и в крайни случаи се стига до атрофия.
Хората на статинова терапия много често получават нежеланите реакции. Основните оплаквания са мускулни болки и повишаване на креатин киназата. Съществуват редица доказателства за нежеланите ефекти от статините и поредното от тях доказва статино-асоциираната миопатия.

Целта на проучването е била да се оцени основните нежелани ефекти от лечението със статини, които понякога ограничават тяхната употреба.

В националното многоцентрово проучване са включени 3845 пациента приемащи статини. Екипът участвал в проучването е от лекари учени от Университетската болница Gregorio Marañón, Madrid, Spain.
Проучването доказва, че миалгията – мускулна болка, последвана от миозита, което е вече възпалително заболяване на мускулите с прогресиращ ход на протичане, са най-честите странични ефекти.

Миалгията се наблюдава при 78,2% от пациентите, включени в проучването, миозит при 19,3% и рабдомиолиза в 2,5%. Пациентите съобщават за мускулна болка при 77,5% обща слабост 42,7% и спазми 28,1%.
Поредното клинично проучване за нежеланите реакции от статините потвърждаващо необходимостта от търсене на алтернатива за намаляване нивата на холестерола. Управлението на статин-асоциираните симптоми изисква сериозно разглеждане на терапията полза-риск и използване на алтернативана терапия за понижаване на липидите.

През 2017 година английския производител OptiBiotix Health предлага на света революционен продукт, клинично доказан, с ясен механизъм на действие за здравословни нива на холестерола – точния пробиотичен щам Lactobacillus plantarum LP®LDL.