Ново поколение – Живи Биотерапевтици

Както ние всички сме много различни, така е и микробиома, който поддържа или вреди на нашето здраве!

Бактериалните щамове са хиляди и всичките са с различни по значимост терапевтични характеристики. Живи Биотерапевтици /LBP/ по класификация на FDA и EMA – се базират на използването на микробиотни бактериални щамове.

Всеки вид напр. Lactobacillus има много под-групи: Ацидофилус, Булгарикус, Плантарум, а всяка под-група от своя страна – хиляди различни щама.
Не всички от тях обаче имат значимо терапевтично значение. Над 98% са почти пасивни и без интерес за медицината. Едва около 1% от всичките са достатъчно реактивни и притежават клинично признат ефект. Те са от огромно терапевтично значение при различни състояния, нива и органни системи.

При терапевтиците от клас Живи Биотерапевтици /LBP/, за разлика от масовите продукти използващи най-достъпните за комерсиализация, но без значима терапевтична стойност пробиотични продукти които изобилстват на аптечния пазар.

Идентифицирането на такъв щам е плод на многогодишна изследователска и клинична дейност, които раждат нова, високо ефикасна и безопасна терапия.

Продуктите от групата на Живи Биотерапевтици /LBP/ винаги са патентно защитен с цел лесно разпознаване от пациентите и лекарите. Патентът предпазва от употреба на имитиращи продукти съдържащи пасивни и съответно неефективни щамове от същата бактериална група. Които не биха повлияли състоянието и дори могат да навредят с непровеждане на лечение.

От цялата група на Lactobacillus plantarum е установено, че само и единствено щам Lactobacillus plantarum ECGC 13110402* има терапевтичното свойството да повлиява сърдечно съдовата система като редуцира холестерола с над 36%.

*Lactobacillus plantarum LPLDL® в CholBiome®X3 е патентованото защитено название на щама Lactobacillus plantarum ECGC 13110402 правата за който са притежание на OptiBiotix Health Plc,
CholBiome X3/ХолБиом Х3 съдържа патентования щам Lactobacillus plantarum ECGC 13110402 и е естествена алтернатива за здравословните нива на холестерола.

CholBiome X3/ХолБиом Х3 е трето поколение Живи Биотерапевтици – действа чрез промяна на съществуващия микробиом. CholBiome X3/ХолБиом Х3 е научно обосновано решение за здравословни нива на холестерола.
Укрепва сърдечно съдовата система и намалява сърдечно съдовия риск.