Пробиотици и последствия от антибиотици

Искате ли да знаете повече за антибиотиците и тяхното въздействие върху човешката микробиота?

Антибиотиците са едни от основните лекарства, които използваме за борба с инфекции и болести. Те работят, като убиват или забавят растежа на бактерии, които могат да причинят различни заболявания. Въпреки това, антибиотиците могат да причинят и нежелани ефекти като дисбиоза или дисбактериоза, която е нарушаване на баланса между различните видове полезни микроорганизми, които живеят в нашите тела. Тези нежелани ефекти могат да окажат вредно въздействие върху нашето здраве и да доведат до редица здравословни проблеми.

„Антибиотик“ (от старогръцки: ἀντί – „срещу“, и βίος – „живот“) е вещество или съединение с подчертан биологичен ефект, което се използва за унищожаване или забавяне растежа на различни микроорганизми, като бактерии, гъбички и други. Терминът „антибиоза“, означава буквално „срещу живота“ и описва действието на антибактериалните препарати, които използват антимикробните свойства на различни химични вещества, продуцирани от микроорганизми.

Пробиотици и последствия от антибиотици

Както казва един от основоположниците на микробиологията Луи Пастьор, е „използван антагонизмът, наблюдаван между различни бактерии, който може би предлага най-голямата надежда за лечение“. С откритието на пеницилина от Александър Флеминг започва тъй наречената „антибиотична революция“, а след Втората световна война антимикробните средства се превръщат в крайъгълен камък в медицината. Те променят естествения ход на инфекциозните заболявания и спасяват милиони човешки животи. Широкото им приложение обаче, води до бързо увеличаваща се резистентност към тях, която е израз на естествена адаптивна реакция на бактериите спрямо антимикробните продукти. Тревожен факт е, че не само при възрастните, но и при децата се наблюдава този ефект.

За последните години, нашето познание за чревната микробиота се е разширило значително. Много важно е осъзнаването на влиянието на микробиотата върху основните жизнени функции, като храносмилане, енергиен метаболизъм и възпаление. Интересното е, че въздействието на микробиотата върху човешкия организъм се осъществява чрез множество имунни, нервни и ендокринни пътища.

Съставът и разнообразието на чревната екосистема играят ключова роля за поддържане на устойчивост на организма спрямо външни въздействия. Въпреки това, микроорганизмите, които я образуват и тяхното действие, могат да бъдат нарушени под влияние на различни фактори, което може да има отрицателни последици за здравето.

Друг резултат от прекомерната употреба на антибиотици е унищожаването на огромен брой микроорганизми в тялото. Антибиотиците променят състава, разнообразието и функциите на чревната микробиота. Тези ефекти могат да настъпят още в първите три дни от началото на лечението. Благодарение на своята издръжливост, чревните микроорганизми възстановяват в известна степен състава си след спирането на антибиотика, но според последните проучвания обаче, това не се случва в пълен размер.

Неблагоприятните ефекти от антибиотичното приложение могат да бъдат директни и индиректни и някои от тях, може да са с дълготрайни вредни последици за организма. Развиващата се дисбиоза включва промени в таксономичното разнообразие и нарушения в основните жизнени функции на микробиотата като храносмилане, синтеза на витамини и защитата срещу патогени.

Пробиотици и последствия от антибиотици

Пробиотиците са важен инструмент в борбата с нежеланите реакции от антибиотичното лечение. Те могат да се използват като първична или вторична профилактика, като по този начин могат да предотвратят нарушенията на баланса на микробита, които възникват при употреба на антибиотици. Пробиотиците са по-ефективни, когато се прилагат по време на целия период на лечение с антибиотици, за да се осигури по-добра защита срещу нежелани реакции.

Bio-Kult е пробиотична добавка, разработена от водещи експерти в областта на чревното здраве. Тя е предназначена да осигури оптимална подкрепа за баланса на чревните бактерии, като спомага за поддържането на здрава храносмилателна система. Bio-Kult съдържа 14 различни щама полезни бактерии, включително 3 от най-изследваните пробиотични щамове: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum. Тези щамове полезни бактерии могат да помогнат за възстановяване на баланса в чревния микробиом, който е от съществено значение за оптималното здраве и благополучие.

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС!

GutChat е инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който осигурява лесен достъп до обширна база данни с надеждна информация от рецензирани изследвания, свързани с чревното здраве.
Вече можете да задавате вашите въпроси относно здравето на червата и да получите отговор.
www.injoy.bio/gutchat