ХолБиом® Х3 иновативен продукт трета генерация Жив Биотерапевтик /LBP/ надеждна терапия за понижаване на холестерола

ХолБиом® Х3 иновативен продукт трета генерация Жив Биотерапевтик /LBP/ надеждна терапия за понижаване на холестерол. Продуктът съдържа патентован щам на Lactobacillus plantarum LP®LDL , ефективен и безопасен щам за намаляване на холестерол и кръвното налягане.

Производителят OptiBiotix Health plc заяви, че неговия антихолестеролов продукт ХолБиом® Х3 е признат като безопасен (GRAS) от независима   експертна група в САЩ. Оценката включва представяне на обширно техническо досие за оценка и панелът на GRAS, който разгледа LP®LDL.
Заключението е: щамът на Lactobacillus plantarum LP®LDL е безопасен, ефективен и клинично доказан за терапевтично значимо намаляване на холестерола и кръвното налягане. Клиничното проучване е проведено от Университета Рединг UK.
Откриването и патентоването на Lactobacillus plantarum LP®LDL е значимо постижение и голямо търговско събитие, тъй като разширява потенциалните приложения на LP®LDL за употребата като добавка.

OptiBiotix Health plc е и големия финалист на Нутра Ингридиентс за 2018 с продукта CholBiome®X3 и патентованата формула LPLDL за бързо и терапевтично значимо намаляване на нивата на холестерол.
CholBiome®X3 е първата истинска безопасна алтернатива на статините в борбата със сърдечно-съдовите заболявания – водеща причина за смърт в световен мащаб.