Живи биотерапевтични продукти /Live Biotherapeutic Products /

Определенето, което даде Световната здравна организация /СЗО/ за
последната генерация продукти Live Biotherapeutic Products /LBP/ е „Живи биотерапевтици“ /CholBiome®X3/ХолБиом Х3/ биологичен продукт, който:

1) съдържа живи микроорганизми, като бактерии или дрожди, които са
естествени, рекомбинантни или клонално избрани;
2) е приложим за предотвратяване, лечение или профилактика на болест
или състояние при човека
3) не е имуноген-специфична ваксина.

По класификация на Американската агенция по храни и лекарства /FDA/ и
Европейската медицинска академия /EMA/ Живите биотерапевтици /LBP/ се
базират на използването на микробиотни бактериални щамове, които са
хиляди и с различни по значимост терапевтични характеристики.

Всеки вид напр. Lactobacillus има много под-групи: Ацидофилус, Булгарикус,
Плантарум, а всяка под-група от своя страна – хиляди различни щама.
Не всички от тях имат значимо терапевтично значение. Над 98% са почти
пасивни и без интерес за медицината.

Само около 1% са реактивни и притежават клинично признат ефект. Те са от огромно терапевтично значение при различни състояния, нива и органни системи.

При терапевтиците от клас Живи биотерапевтици /LBP/, за разлика от
масовите продукти, идентифицирането на такъв щам е плод на многогодишна
изследователска и клинична дейност. Проучванията раждат нова, високо ефикасна и безопасна терапия.

Продуктите от групата на Живи биотерапевтици /LBP/ винаги са патентно
защитен с цел лесно разпознаване от пациентите и лекарите. Патентът
предпазва от употреба на имитиращи продукти съдържащи пасивни и
съответно неефективни щамове от същата бактериална група.

От цялата група на Лактобацилус Плантарум е установено, че само и
единствено щам Lactobacillus plantarum ECGC 13110402* има
терапевтичното свойството да повлиява сърдечно съдовата система като
редуцира холестерола с над 36%.

*Lactobacillus plantarum LPL®DL в CholBiome®X3/ХолБиом Х3 е
патентованото защитено название на щама Lactobacillus plantarum ECGC
13110402 правата за който са притежание на OptiBiotix Health Plc.

Клиничните проучвания на CholBiome®X3/ХолБиом Х3 доказват неговата
ефективност и безопасност при борбата с висок холестерол.
Механизмът на действие е сигурен и клинично доказан.

Синергиното действие на комбинацията от три доказани съставки прави
CholBiome®X3/ХолБиом Х3 естествена алтернатива за здравословни нива на
холестерол.