Осъзнат избор за здравословни нива и контрол на холестерол

Последните проучвания на лекари от Швейцария (Базел) доказват, не за първи път, че лекарствената терапия намаляваща холестерола не е съвсем безопасна. Най-често предписваната терапия за редукция на холестерол са стаините. В това проучване се разглеждат механизми на свързани със статините симптоми на скелетно мускулни оплаквания. Статините понижават серумния липопротеинов холестерол с ниска плътност /LDL/ и предотвратяват сърдечно-съдовите събития чрез инхибиране на 3-хидрокси-3-метил-глутарил-КоА редуктазата. Въпреки, че безопасността им е документирана, много пациенти, приемащи ги, могат да страдат от симптоми, свързани със скелетните мускули (САМС).

Важното е, че оплакванията са честа причина за спиране на лечението. Мускулните симптоми, свързани със статините, включват умора, слабост и болка, евентуално придружени от повишена активност на серумната креатин киназа. Най-тежката мускулна нежелана реакция е потенциално фаталната рабдомиолиза. Честотата на скелетно мускулните оплаквания е променлива, но при до 30% от пациентите, приемащи тази лекарствена терапия, тя се случва. Понастоящем механизмите, водещи до САМС, не са напълно изяснени.

През последните 15 години няколко изследователски статии се фокусират върху индуцираната от статини митохондриална дисфункция като причина за САМС. Статините могат да влошат функцията на дихателната верига на митохондриите – това също се споменава в проучването.
Следващи проучвания доказват, как приема на тази лекарствена терапия води до повишено разграждане на протеина на скелетния мускул, нарушен синтез на протеини и стимулиране на апоптоза.

Осъзнат избор за здравословни нива и контрол на холестерол
Учените непрекъснато обсъждат и доказват как статините влияят по-подробно на скелетния мускул, като се съсредоточават по-специално върху тези, свързани с митохондриалната дисфункция.
Важно с да знаем, до какво може да доведе терапията и да имаме избор за нашето лечение. Вече и на българския пазар може да намерим безопасна и клинично доказана алтернатива за намаляване на сърдечно съдовия риск.

Революционните продукти CholBiome са клинично доказани и ефективна терапия за здравословни нива и контрол на холестерола. Консултирайте се с вашия лекар и решете сами!