Пробиотици и последствия от антибиотици
 – Част III

Антибиотик Асоциираната Диария /ААД/ е резултат от промени в състава и функциите на чревната микробиота, възникващи под въздействието на антибиотици, обикновено без да се установяват патогенни агенти. Тези промени намаляват способността за защита на коменсалните микроорганизми спрямо патогенните или дават възможност за свръхрастеж на опортюнистични бактерии. Намаляването на анаеробната флора в дебелото черво нарушава метаболизма на въглехидратите и жлъчните киселини. Понижената въглехидратна ферментация и липсата на късоверижни мастни киселини води до натрупване на т.нар. осмотични вещества с резултат проява на диария. Допълнителни фактори са увреждането на чревната лигавица и на мотилитета на стомашно-чревния тракт – еритромицинът ускорява изпразването на стомаха, амоксицилин/клавуланова киселина стимулира моториката на тънкото черво.

антибиотициЛечението на ААД зависи от клиничната картина и идентифицирането на причинител. Прекратяване на антибиотичната терапия е първа стъпка в лечението. Препоръчва се прилагането на орален рехидратиращ разтвор, но не и на антиперисталтични медикаменти. При всички случаи лечението се извършва от лекар-специалист. Важна е превенцията на ААД, която включва ограничаване на употребата на антибиотици (особено широкоспектърни), когато е възможно. В последните години са публикувани неоспорими научни доказателства за ползите от пробиотиците в такива случаи. Като се има предвид, че антибиотиците променят баланса на чревната микробиота и могат да доведат до растеж на патогенни бактерии, прилагането на пробиотици е привлекателен начин за модулиране на чревната флора и превенция на тези състояния.

Съвременните проучвания показват благоприятния превантивен ефект на пробиотиците спрямо ААД и ги определят като един от подходите за възстановяване на нормална чревна микробиота. Механизмите им на действие са разнообразни, а ефектите са специфични и щамово-зависими. Ето защо ефикасността и безопасността на всеки щам трябва да бъдат установени и доказани в контролирани клиничини проучвания. Недопустимо е екстраполирането на ефектите на един пробиотичен щам към други пробиотични миркоорганизми. Освен това, препоръките за избор на продукт включват и сигурен производител, който осъществява регулиран контрол върху всички фактори, включително производствения процес, състава и произхода на пробиотичните щамове.

Пробиотиците се използват като първична или вторична профилактика на нежеланите реакции от антибиотичното лечение. Те могат да бъдат по-ефективни, когато се прилагат по време на целия период на прием на антибиотици. От гледна точка на безопасност се препоръчва предпазливото им приложение при имунокомпрометирани пациенти, при наличие на клапно протезиране и централен венозен път, както и при такива в напреднала възраст.

Имунната система – какво трябва да знаем?

Имунната система е много сложна система, в която многобройни молекули, клетки органи и тъкани работят в синхрон заедно, за да предпазят собствения организъм. Трудно е да бъде повлияна чрез специфичен начин на хранене на отделни вещества, но има микронутриенти, които играят много решаваща роля за отбранителните сили на имунната система:

  • Аминокиселини
  • Желязо
  • Цинк
  • Селен
  • Витамините А, C, Е, В6, В12 И D
  • Фолиева киселина
  • Пробиотици

Липсата на някои микронутриенти, като Витамин С и Цинк, може да доведе до повишена податливост към инфекции.
Комбинацията Витамин С и Цинк се препоръчват за лечение на различни по тежест случаи с COVID-19. Австралийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивни грижи е включило тези два витамина в Гайдлайна си за лечение на  COVID-19.
Двата микроелемента засилват имунитета и стимулират производството на антитела.

Витамин С, Цинк и Витамин D повлияват имунния отговор и прием на тези вещества в комбинация трябва да бъде част от профилактиката или лечението на COVID-19. Това твърдение е доказано в многобройни медицински проучвания и в публикации на Cleveland Jornal of Medicine, 08.2020.

Ще разгледаме по-подробно някои от най-ценните витамини за профилактика и лечение на бича на днешния ден:

Аскорбинова киселина (Витамин С)
Витамин С функционира като антиоксидант за обезвреждане на свободните радикали. Огромен брой клинични проучвания доказват повлияването на имунната система. Витамин Ц намалява податливостта към респираторни инфекции и пневмония. Намалява продължителността на заболяването.

Цинк
Цинкът играе важна роля в производството на антитела и бели кръвни клетки. Той има доказаното свойство да се намесва в биологията на коронавируса. Когато повишим вътреклетъчните концентрации на цинк се инхибира активността на вирусната РНК полимераза и репликацията на вируса в in vitro и клетъчен културен модел на тежък респираторен синдром на коронавирус-1(SARS-CoV-1).
Цинкът играе главна роля в имунната функция и притежава потенциал да намали репликацията на коронавируса.

Освен това цинкът допринася за нормален метаболизъм на въглехидратите и мастните киселини, подпомага нормалната когнитивна функция и поддържането на нормалното състояние на костите, кожата, косата и ноктите.

Селен
Селенът е мощен антиоксидант, който има уникалната способност да предпазва организма от инфекции.

Не на последно място искаме да ви обърнем внимание на уникална комбинация от пробиотични щамове и лизозим.
Пробиотиците играят изключително важна роля в имунната защита на организма, но има специални щамове открити и разработени в посока профилактика и лечение на инфекции в устната кухина. Щамове, които не допускат вирусите да се развият още в устната кухина – L.delbrueckii LE и L.rhamnosus LB3. И по този начин ни профилактират и предпазват от вируси и бактерии.

Add to cart