Британска Био-Фармацевтична компания, създадена през 2012 г.

Основната задача е разработване на съединения, които променят човешкия микробиом – колективният геном на микробите в тялото – за предотвратяване и управление на различни заболявания.

Add to cart