Пробиотиците могат да намалят симптомите на COVID-19, когато се приемат като профилактика или след заразяване

Пробиотиците могат да намалят симптомите на COVID-19, когато се приемат като профилактика или след заразяване

Едно от последните рандомизирани клинични проучвания с САЩ доказва, че ежедневната употреба на пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) може да предпази и да се използва като профилактика срещу развитие при излагане на тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARSCoV2).

Ежедневен пробиотик на лактобацилус срещу плацебо при контакти в семейството, изложени на COVID-19 (PROTECT-EHC):
рандомизирано клинично проучване

Наред с широко разпространената употреба на ваксини, допълнителни безопасни, икономически достъпни и бързо приложими стратегии ще бъдат от ключово значение в нашата битка срещу пандемията на COVID-19 причинени от SARS-CoV-2.

Появилите се доказателства показват, че общата чувствителност към инфекциозни агенти може да бъде намалена чрез прием на пробиотици.
По-конкретно, използването на пробиотици може да манипулира чревната микробиота и от своя страна да модулира човешката имунна система и нейните възпалителни реакции.

Последните проучвания доказват, че профилактиката с бактериални видове Lactobacillus може да спре развитието на инфекции на горните и долните дихателни пътища, да подобри резултатите в случаите на пневмония и дори да намали тежестта на сепсис при здрави бебета.

Следователно пробиотиците могат да бъдат широко полезен и нискорисков начин за смекчаване на риска от заболяване от COVID-19, най-вече в региони и области с ниска ваксинация. Сред тях Lactobacillus rhamnosus GG е най-обещаващия, тъй като показва добри резултати в различни клинични проучвания и in vivo пручвания.

Следователно, изследователска група от САЩ, ръководена от д-р Пол Е. Уишмайер и Хелън Танг от Медицинския факултет на университета Дюк, имаше за цел да проучи предполагаемите ползи от ежедневната употреба на Lactobacillus rhamnosus GG при контакти в семейства, изложени на COVID-19.

Рандомизирано, плацебо-контролирано проучване

За да отговорят на изследователския си въпрос, тези изследователи са провели рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо проучване с пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG като профилактика при заразяване с COVID-19.

Те са включили общо 182 лица на възраст над една година, които са имали домашен контакт с наскоро (т.е. по-малко от седем дни) диагноза COVID-19.  Тези участници бяха рандомизирани да приемат ежедневно Lactobacillus rhamnosus GG или плацебо за продължителност от 28 дни. Освен това, техните изпражнения бяха събирани, за да се оцени микробиома.

Хипотезата на проучването беше, че Lactobacillus rhamnosus GG профилактиката ще намали честотата на симптомите, съвместими с COVID-19 в рамките на 28 дни и ще намали броя на потвърдените диагнози на инфекция с COVID-19.

Намаляване на тежестта на симптомите на COVID-19

Следвайки анализа на намерението за лечение, изследователите доказаха, че участниците, които са приемали Lactobacillus rhamnosus GG, са по-малко склонни да развият симптоми до 28-ия ден в сравнение с тези, които са приемали плацебо. Освен това, участниците, приемащи Lactobacillus rhamnosus GG, са имали значително удължено време до появата на симптомите.

Въпреки, че имаше тенденция към намаляване на тежестта на COVID-19 при участниците, приемали Lactobacillus rhamnosus GG, тази констатация не беше статистически значима. Не са установени разлики, свързани с пола, но по-възрастните участници в проучването са по-склонни да съобщават за симптоматично заболяване.

И накрая, анализът на микробиома ясно показа как участниците в проучването, които са получавали Lactobacillus rhamnosus GG имат значително по-голямо изобилие от Lactobacillus rhamnosus в червата си в сравнение с тези, които са получавали само плацебо, във връзка със значителна промяна в общата структура на постоянните чревни микроорганизми.

Микроорганизмите като партньори срещу COVID-19

Накратко, тези открития доказват, че пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG осигурява определена защита срещу развитието на инфекция с COVID-19. Неговата стойност е също така в спирането на развитието на симптомите, когато се въведе като профилактика в рамките на седем дни след заразяване.

„Въпреки, че е ограничен в размера на извадката, нашето проучване предполага, че Lactobacillus rhamnosus GG се понася добре и е свързан с удължено време до развитие на инфекция с COVID-19, намалено симптоматично заболяване и промени в структурата на чревната микробиома“, казват авторите на изследването.

„По-нататъшно изследване на Lactobacillus rhamnosus GG пробиотична употреба в по-големи рандомизирани контролирани проучвания е оправдано, включително сравнение на профилактиката преди и след заразяване с Lactobacillus rhamnosus GG при високорискови популации“, подчертават те.

Тези резултати подкрепят идеята, че нашите симбиотични микроорганизми, нашата собствена чревна микрофлора, могат да се разглеждат като незаменими партньори в борбата срещу COVID-19, но също и срещу потенциално други пандемични заболявания в бъдеще.